Innovizion

Innovizion = innovationer + visioner + vi-zon. Vi bjuder in dig till att vara delaktig i vad vi kallar Fikarum 2.0. Här hittar du Innovizions huvudfråga.
Innovizion Arenas huvudfråga
Hur skapar vi den framtid vi vill ha?

I termer av Innovizion Arena konkretiseras, med hjälp av medvetna val-modellen, kopplingen mellan den som vill och den som kan. Likaså ges tankemönster och verktyg att utifrån en vision skapa innovationer och hitta personer som tillsammans skapar de resurser som behövs för att affärsutveckla och genomföra systemskiftet. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Innovizion Arena och att tillsammans samskapa vår gemensamma framtid!

Se hela programmet här >

Innovizions temadagar

Tanken med Innovizion är också att göra fler delaktiga i samtalen – vi kallar det #allmännnadalen. Vi bjuder in dig till att vara delaktig i vad vi kallar Fikarum 2.0. Dela med dig av dina tankar kring Innovizions olika temafrågor. Ditt bidrag tillgängliggörs i Fikarum 2.0 som är en fysisk mötesplats på Innovizion Arena på Almedalen samt på Innovizions hemsida – www.innovizion.se

Lämna ditt bidrag till Innovizions huvudfråga här.

1

VÄRDEGRUND
– spelplan för framtiden. Politik, hållbarhet och systemskifte. Kommunikation grund för att skapa delaktighet, göra medvetna val och att vara bäst för världen. Vilken värdegrund ger innovation och hållbarhet?

2

BÄST FÖR VÄRLDEN
– innovation, miljö och hållbarhet, avgörande faktorer för framgång. Seminar samt Unga samtalar. Vad skulle hända om vi ställer oss själva frågan ”Vad är bäst för världen”?

3

– gör skillnad. Vid samverkan bli förändringen större än summan av delarna. Seminar samt Walk and talk. Hur kan vi skapa delaktighet? Koppla innovatörer med entreprenörer så att patent och innovationer blir av.

4
 MEDVETNA VAL
– att styra en förändring och aktivt påverka. Seminar samt Workshop. Hur skapar vår värdegrund ett systemskifte genom medvetna val på alla nivåer.

Lämna ditt bidrag till Fikarum 2.0 kring Värdegrund här.

Lämna ditt bidrag till Fikarum 2.0 kring Bäst för världen här.

Lämna ditt bidrag till Fikarum 2.0 kring Delaktighet här.

Lämna ditt bidrag till Fikarum 2.0 kring Medvetna val här.

Fikarum 2.0 – Innovizion Arenas huvudfråga

svar3

msxml3.dll error '80070005'

Access is denied.

/customimport/innovizion/svar5.asp, line 25