Måndag 3 juli

Vi bjuder in dig till att vara delaktig i vad vi kallar Fikarum 2.0. Här hittar du dagens frågeställning kring värdegrund.
Fikarum 2.0 - Värdegrund

Dag 1 – Värdegrund

En spelplan för framtiden. Politik, hållbarhet och systemskifte. Kommunikation grund för att skapa delaktighet, göra medvetna val och att vara bäst för världen. Vilken värdegrund ger innovation och hållbarhet?

Se hela programmet här >

Fikarum 2.0 kring värdegrund

svar1
17.00-19.00 Hur kan politiker och småföretag tillsammans skapa ett bättre företagsklimat?

Genom att samtala och testa!
Helena Roth, Respondi AB15.00-15.40 Hur ser framtiden ut för småföretagare i glesbygd?

Suveränt tror jag. Åtminstone småföretagare som är diversifierade med flertalet inkomstströmmar.
Helena Roth, Respondi AB14.00-14.40 Hur bygger vi en hållbar stad från grunden?

Tja - det är väl "bara att göra"? Utmaningen kanske snarast ligger i att bygga hållbara städer i alla våra befintliga och icke-hållbara städer? Hur görs den omvandlingen? Ett tänk som krävs, som man sen agerar på. Och det lär krävas både ett och annat "obekvämt" beslut för att nå hit!
Helena Roth, Respondi AB13.00-13.40 Vilka är nyckelkomponenterna för att göra kommunerna fossilfria?

Viljan. Utan den sker ingenting. Hitta och bejaka viljan ATT göra kommunen fossilfri! Satsa på Rockströms utmaning - fossilfritt Sverige till 2030 (var det va?) - ett barriärbrytande mål har i sådana här utmaningar en större chans att ställa allt på sin spets så man faktiskt förmår kliva utanför den berömda (och begränsande) boxen!
Helena Roth, Respondi AB11.00-11.40 Hur hittas en gemensam värdegrund för att effektivt genomföra en innovativ förändringsprocess?

Hitta det gemensamma Varför:et!
Helena Roth, Respondi AB08.45-10.40 Hur kan medvetna val hjälpa oss skapa en värdegrund där alla kan vara bäst för världen på rätt nivå?

Genom att göra just den kopplingen - dvs inte enkom ett medvetet val, utan ett medvetet val utifrån utgångspunkten att jag faktiskt vill bidra till att vi alla blir/kan vara bäst FÖR världen istället för att jag kämpar själv för att bli bäst I världen.
Helena Roth, Respondi AB08.00-08.40 Reflektion kring utmaningen att gå från information till kommunikation:

Från monolog till multilog - från mässande till samtal. Börja. Testa. Se vad som händer när du bjuder in till samtal istället för att informera. Det går att göra av alla, lite varstans! Oavsett vad du jobbar med, i vilka kretsar du rör dig, finns det en chans att ställa en nyfiken fråga och öppna öronen för att lyssna till det du inte redan visste - så testa!
Helena Roth, Respondi AB08.00-16.00 Hur samlar, kommunicerar & sprider vi kunskap så att helheten blir större än delarna?

Med ödmjukhet inför andras visdom.
Helena Roth, Respondi ABHur hittas en gemensam värdegrund för att gå från information till kommunikation vid förändring?

Steg ett: Börja lyssna. Åtminstone två gånger så mycket som jag själv pratar, ska jag lyssna. Så ger jag plats till andra att tala, och får möjlighet att ta in nytt i min egen tankevärld. Det är ju det som ger möjlighet till nya insikter - när det jag vet blandas med det jag inte visste. Steg två: Lyssna inte efter bekräftelse av det jag redan vet, utan lyssna efter det jag inte redan vet. Lyssna efter det som är nytt för mig.
Helena Roth, Respondi AB14.00-14.40 Hur bygger vi en hållbar stad från grunden?

Spännande och imponerande projekt!
Stellan Nordahl, Nykraft08.00-16.00 Hur samlar, kommunicerar & sprider vi kunskap så att helheten blir större än delarna?

Att fråga är väsentligt - då man vill veta mer, då man ärligt undrar, då man inte förstår, etc. Det är först när vi väljer att lära nytt som helheten blir stärre än delarna.
Stellan Nordahl, Nykraft13.00-13.40 Vilka är nyckelkomponenterna för att göra kommunerna fossilfria?

Smarta innovativa lösningar som till exempel BigBelly
EWF ECO08.00-16.00 Hur samlar, kommunicerar & sprider vi kunskap så att helheten blir större än delarna?

Åk till Almedalen
EWF ECOHur hittas en gemensam värdegrund för att gå från information till kommunikation vid förändring?

Lyssna, var uppmärksam och intresserad för att kunna förstå hur andra utrycker sig som inte har samma bakgrund och kultur för att hitta en gemensam värdegrund som ger samverkan för en förändring
EWF ECOHur hittas en gemensam värdegrund för att gå från information till kommunikation vid förändring?

Alla måste vara med och aktivt påverka - då skapas upplevelse av delaktighet.
Stellan Nordahl, Nykraft