Torsdag 6 juli

Vi bjuder in dig till att vara delaktig i vad vi kallar Fikarum 2.0. Här hittar du dagens frågeställning kring Medvetna val.
Fikarum 2.0 - Medvetna val

Dag 4 – Medvetna val

Att styra en förändring och aktivt påverka. Seminar samt Workshop. Hur skapar vår värdegrund ett systemskifte genom medvetna val på alla nivåer. Se PDF för seminarium

Se hela programmet här >

Fikarum 2.0 kring medvetna val

%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> svar4 01"%>

msxml3.dll error '80070005'

Access is denied.

/customimport/innovizion/svar4.asp, line 26