Material

Vi vill gärna dela med oss av material som vi har. Här kan du få tillgång till lite av varje.

Vi vill samskapa med dig

För oss är kollaborativa miljöer och samskapande en förutsättning i det nya paradigmet som vi valt att se som ”bäst för världen”. Vi tillgängliggör därför hela modellen för medvetna val och du är välkommen att samskapa med oss kring den.

På denna sida kan du fritt ladda ner material som gör att du kan börja arbeta med modellen. Via organisationen Medvetna val kan du också komma i kontakt med människor och organisationer som aktivt hjälper att arbeta med modellen inom en rad olika applikationsområden. De vi hänvisar till lever alla efter syftet att verka för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet.

Jag vill ta del av materialet

Fyll i dina uppgifter i formuläret och klicka på SKICKA så får du ett hälsningsmejl med länkar till att ladda ner materialet.