Länkar och merläsning

Medvetna val-modellen

The Psychology of Interpersonal Relations, Fritz Heider, 1958
Hälsans mysterium, Aaron Antonovsky, 1991
Härskarteknik: den fula vägen till makt, Elaine Eksvärd, 2011
Drivkraft: den överraskande sanningen om vad som motiverar oss, Daniel Pink, 2010
Att leva och verka till 100%, Stephen R. Covey, 1990
7 Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey, 1989

Personliga värderingar

World Values Initiative
Values Online

Välmående och hälsa

Tro, dogmer och biologi: hur vårt undermedvetna styr våra gener, Bruce Lipton, 2008
The Biology of Belief, Bruce Lipton, 2008
Lycka! En handbok i konsten att leva, Dalai Lama, 1999
The Art of Happiness, Dalai Lama, 1999
Lyckans verktyg: en vetenskaplig guide till lycka, Sonja Lyubomirsky, 2008
The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life you Want, Sonja Lyubomirsky, 2008
Vart du än går är du där: medveten närvaro i vardagen, Jon Kabat-Zinn, 2005
Wherever You Go, There You Are: Meditation for Everyday Life, Jon Kabat-Zinn, 1994.

Positiv psykologi

Verklig lycka: en grundbok i positiv psykologi, Martin Seligman, 2007

Livssyn och livstillstånd

Tretusen världar i ett enda livsögonblick – Ichinen sanzen

Ledarskap

Creating the High-Performance Team, Steve Buchholz och Thomas Roth, 1987
Insiktsfullt Ledarskap
Joharifönster
Karaktärsstyrkor
Nudging
Styrkebaserat ledarskap
Kreativitet

Kreativitiet

Appreciative Inquiry
Flow: den optimala upplevelsens psykologi, Míhály Csíkszentmihályi, 2006
Out of Our Minds: Learning to Be Creative, Sir Ken Robinson, 2011
Do schools kill creativity? Sir Ken Robinson, 2006

Skola och lärande

Critique and Feedback – The Story of Austin’s Butterfly, Ron Berger, 2012
Vygotskij och pedagogiken, (red.) Ivan Bråten, 1998
Mindset: The New Psychology of Success, Carol Dweck, 2007
Mindset: du blir vad du tänker, Carol Dweck, 2015
Skolverkets statistik

Organisationskultur och medvetandenivåer

Aktiva värderingar, John Steinberg, 2003
Blue Ocean Strategy: skapa nya marknader utan konkurrens, W. Chan Kim och Renée Mauborgne, 2005
What Really Works: The 4+2 Formula for Sustained Business Success, William Joyce, Nitin Nohria och Bruce Roberson, 2004
The Values-Driven Organization: Unleashing Human Potential for Performance and Profit, Richard Barret, 2013
Get Connected, Tor Enerot
Förändringens fyra rum: en praktisk vardagspsykologi, Claes Janssen,1996
Golden Circle, How Great Leaders Inspire Action, Simon Sinek, 2009
Reinventing Organizations

Politik och samhälle

Autopoiesis
Enlivenment
The Biology of Wonder
Morfisk resonans
Landskatt och georgism
Okunnighetens slöja

Kontakt

Stellan Nordahl

070-748 25 82, mejla Stellan