Medvetna val i bilder

Medvetna val-modellen kan användas inom ledarskap och personlig utveckling såväl som inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Den kan också användas för att skapa kreativitet och innovationer samt för att öka lärande och hälsa. Den har även kraftfulla implikationer på samhällsutveckling och världsförbättring. Medvetna val-modellen är en effektiv utvecklingsmodell som hjälper människor att förflytta sig från att vara offer för omständigheter till att aktivt skapa och leda. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen för att utmana sina egna och andras konventioner och förflytta gränsen för vad som är möjligt.

Ta del av Medvetna val i bilder

Fyll i dina uppgifter i formuläret och klicka på SKICKA så får du ett hälsningsmejl med länkar till att ladda ner materialet.