Medvetna val i teorin

Att skapa framtidens arbetsplats och samhälle innebär att fokusera på människovärde, värdegrund och medvetna val. Vi hjälper dig gärna att ut­veckla dig och din organisation med vår samlade kunskap kring medvetna val-modellen. Vi tror på att utveckla ett ledarskap som är inkluderande, som lyssnar och låter sig påverkas av organisationen och som vågar prova nya vägar där medarbetarna inkluderas i processen att forma framtiden. Kollaborativa miljöer där samskapande och delaktighet är viktiga ledord.

Ta del av Medvetna val i teorin

Fyll i dina uppgifter i formuläret och klicka på SKICKA så får du ett hälsningsmejl med länkar till att ladda ner materialet.