Om oss

Vilka är vi?

Att skapa framtidens arbetsplats, samhälle och gemensamma värld innebär att fokusera på människovärde, värdegrund och medvetna val. Vi tror på att utveckla ett ledarskap som är inkluderande, som lyssnar och låter sig påverkas av organisationen och som vågar prova nya vägar där medarbetarna inkluderas i processen att forma framtiden. Kollaborativa miljöer där samskapande och delaktighet är viktiga ledord. Det handlar om förnyelse, kontinuerlig utveckling och ständiga förbättringar. Vi brinner för skiftet från bäst i världen till bäst för världen där en högre mening tydliggörs genom att organisationen aktivt deltar och bidrar i samhället.

Våra erfarenheter spänner från individuell utveckling och ledarstöd, via inspirationsföreläsningar, workshopar och ledarforum till längre specialdesignade processer för hela organisationer.

Vi driver olika företag, koncept och applikationer som baseras på medvetna val-modellen och vårt gemensamma syfte att verka för det som är bäst för världen.

Stellan Nordahl

070-748 25 82 , mejla Stellan

Läs mer om Stellan

Stellan föddes 1973 i Helsingborg men är numera bosatt i Lomma. Med utgångspunkt i att allt är möjligt har han varit med om en mängd speciella händelser och upplevelser som utvecklat honom på både det personliga och yrkesmässiga planet. Stellan fascineras av mänskliga möten och brinner för att göra skillnad.

Han är officeren, civilingenjören och civilekonomen som i dag arbetar med de mjuka delarna i ledarskapet. Stellan driver Nykraft AB, ledarskapsprogrammet Insiktsfullt Ledarskap och utbildningsbolaget Tomorrow Now AB samt är ansluten till konsultföretaget Kvadrat. Stellan är den som har utvecklat medvetna val-modellen.

Helena Roth

070-766 03 03 , mejla Helena

Läs mer om Helena

Helena är född 1972 och uppvuxen i Staffanstorp och Malmö, bortsett från ett par år i Värmland samt USA under tonåren. Hon har en magisterexamen i biologi från Lunds universitet. Efter att ha arbetat med validering och projektledning i läkemedelsbranschen arbetar hon numera mestadels som coach och förändringsagent i sitt eget bolag Respondi AB. Hon är även medskapare till #skolvåren, en rörelse som frågar ”Varför skola?” för att få folk att tänka till om vad skolan faktiskt är till för.

Helena ser till att saker blir gjorda. Hon bloggar dagligen på endera av sina två bloggar, på svenska respektive engelska och använder det dagliga skrivandet som en form av självcoachning. Hon samlar på människor och upplevelser och hon älskar tankespjärn som prövar hennes världsbild. Hon uppskattar det enkla i livet och brinner för att skapa en mer kärleksfull värld.

Tea Nilsson

072-204 55 52 , mejla Tea

Läs mer om Tea

Tea är född 1995 i Ängelholm och bor idag i Helsingborg. Hon är utbildad ekonom och är intresserad av människor.

Tea arbetar som projektledare med webbutvecklingsbolaget Webbsuccé som drivs enligt teal-principer. Tea har en stark reflekterande och analyserande förmåga och har lätt för att se och tydliggöra sammanhang. Hon har en stark entreprenöriell kraft och har bland annat drivit en mediabyrå som fick utmärkelsen ”Årets nystartsföretag 2015” i Örkelljunga.

Cesar Ojeda

073-320 24 04 , mejla Cesar

Läs mer om Cesar

Cesar föddes i Lund 1989, men har även bott ett par år i Brasilien. Han har varit ordförande för studentorganisationen World Values Initiative i Lund, som utgår från att medvetenhet kring personliga värderingar kan leda till ett bättre välmående både i arbets- och privatlivet. I dag läser han till civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning finans och risk, och är engagerad i Values Online som certifierad facilitator och master trainer. Tidigare ville han bli managementkonsult men i dag vill han lära sig mer om självledarskap och helst även bli rockstjärna med bandet Seren.

Cesar är nyfiken och drivs av viljan att förstå. Tankarna kring medvetna val har lett till en för honom viktig sanning: Vi lever i determinism, tills vi låter bli att göra det.

Dominic Venter

070-200 43 17 , mejla Dominic

Läs mer om Dominic

Dominic föddes i Sydafrika 1968, men bor i dag strax utanför Lund. Han är terapeut och kulturaktivist med ett stort intresse för konst, vetenskap och psykologiska ekosystem. Han tänker mycket på hur han berör, och berörs. Drivkraften är att utvidga sitt personliga universum och få förståelse för komplexiteten. Han menar att förståelse för det egna perspektivet är det mest ultimata pay-it-forward som finns.

Dominic befinner sig i en visionsprocess där han tittar på möjligheter till större politisk påverkan. Förutom sitt eget bolag driver han företaget Frigörande Samtal som arbetar med att hjälpa människor hitta sin inre sanning och inre röst.

Anders G Häggkvist

072-319 90 96 , melja Anders

Läs mer om Anders

Anders föddes i Kolmården 1971. Efter gymnasiet arbetade han inom industri och fick ett jobberbjudande i USA. Han ansåg sig ha för lite utbildning för tjänsten och valde att utbilda sig till civilingenjör i kommunikations och transportsystem. Han är även certifierad lean leader. I dag arbetar han med leaninföranden och ledarcoachning, dels i eget bolag men är även ansluten till Kvadrat.

Anders vill arbeta mer med medvetna val på hög organisatorisk nivå ute hos företag. Anders är nyfiken, positiv och driven. Med mod, trovärdighet och sin höga ambitionsnivå lyckas Anders med förändringar där andra har misslyckats. Samtidigt är han en lugn person med fötterna på jorden. Han är engagerad och utvecklas i sin vilja att se andra människor växa.