Organisationen

En syftesdriven organisation som verkar för det som är bäst för världen

Syfte

Vi verkar för det som är bäst för världen genom att medvetet välja omtanke, lärande och delaktighet.

 

Vi bidrar på ett, för organisationen gemensamt optimalt sätt, därför att alla vet och förstår vad man ska göra och varför det ska göras – syftet, resultatet och målet är tydligt och synligt.

Våra organiserande principer fungerar som en hurologi, dvs beskriver hur vi gör. Dessa tillsammans med vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt är alltid i samklang med övergripande syfte och de värderingar som finns för att stödja detta.

Organiserande principer

ÖPPENHET

 • Vi är alltid öppna för frågor och beredda att ställa frågor för att förstå, i alla sammanhang.
 • Vi är närvarande och nyfikna så att delaktighet blir ett ömsesidigt begrepp.
 • Vi bemöter härskarteknik med främjarteknik och agerar livsbejakande.

VAL/ANSVAR/DELAKTIGHET

 • Vi skapar möjligheter och kopplar önskvärda konsekvenser med hjälp av ansvar.
 • Vi är som individer kompetenta att välja och val/ansvar/kontroll är kollektivt distribuerat.
 • Vi tar ett kollektivt ansvar för resultat och hjälper varandra att vara ansvariga för att komma framåt.
 • Vi håller prioriteringar kopplat till vad som är viktigt för oss.
 • Vi väljer tillit fritt från prestationskrav – varje individ tar ansvar för och presterar efter förmåga.
 • Vi bejakar och väljer vårt beteende för att korrigera/förbättra kollektivets prestation.

LÄRANDE

 • Vi gör varandra bättre och väljer ömsesidigt lärande.
 • Vi uppmuntrar och välkomnar förändring, förbättring och förnyelse i syfte bäst för världen.
 • Vi delar med oss av vår kunskap, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
 • Vi använder reflektion och vision som verktyg för att göra mer av det som fungerar och göra annorlunda för att lära nytt.
 • Vi skapar proaktiva vanor som hjälper oss att leva vårt syfte.
 • Vi identifierar och boostar processer, verktyg och begrepp som för oss till aktiv påverkan.
 • Vi identifierar och minskar påverkan av processer, verktyg och begrepp som för oss till offer för omständigheter.

I KONTEXTEN JAG

Jag arbetar med förhållningssättet

 • Det jag gör blir gjort.
 • Det jag tar ansvar för kan jag också påverka.
 • Genom att reflektera kan jag se och sedan välja förbättring.
 • Transparens på alla plan – skapar insikt, tydlighet och hållbarhet.
 • Självorganiserande/självstyrande.

När jag tänker på mig själv så:

 • är det önskvärt att jag som individ kontinuerligt tar reda på vad som är viktigt för mig och vad jag vill.
 • fokuserar jag på att öka min självinsikt för att kunna vara trygg i mig själv.
 • väljer jag att se det goda, se möjligheter och se mig själv i den kontexten.
 • är det endast jag och mina val som definierar mig.

Sammanfattningsvis väljer vi empati före sympati, proaktivitet före reaktivitet, kärlek före rädsla och delaktighet före att delta.

Kontakt

Stellan Nordahl

070-748 25 82, mejla Stellan

Jag vill veta mer